^Back To Top

Company data

From Address:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bud-Pap
Małek i Spółka sp.j.
86-101 Świecie, Wielki Konopat 28
NIP: 559-000 42-07

 

Nr. KRS: 0000088347, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Copyright © 2015. P.U.H. Bud-Pap Małek i Spółka sp.j